POLSKI ZWIĄZEK ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO
Imprezy sportowe

CYKL IMPREZ "I TY ZOSATNIESZ MISTRZEM" DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ:

 

PLAN DO ZŁOŻENIA:

1) Plan rzeczowo-finansowy ( Załącznik nr 2)  .doc ( Word)    .xls ( Excel)

ROZLICZENIE ( 7 DNI PO ZAWODACH ):

1) Rozliczenie rzeczowo-finansowe ( Załacznik nr 6) .doc (Word)     .xls (Excel)

2) Sprawozdanie merytoryczne ( Załacznik nr 8)

3) Zestawienie finansowe faktur ( rachunków) ( Załącznik nr 10)

4) nota księgowa lub rachunek/faktura na całość przyznanej kwoty

 

SKŁAD SĘDZIOWSKI NA ZAWODY MISTRZOWSKIE

  MP na dystansach MP sprint OOM i MPJ MP w wieloboju
         
         
Sędzia Główny        
         
Starter        
         
PMC ręczny        
         
PMC elektroniczny        
SPONSORZY
PARTNERZY