POLSKI ZWIĄZEK ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO
Skład zarządu

ZARZĄD POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁYŻWIARSTWA SZYBKIEGO NA KADENCJĘ 2014-2018

                             

PREZES                                                WICEPREZES

Roman Derks                                      do spraw Short Tracku

Członek Prezydium                            Marek Kostecki

                                                              Członek Prezydium

 

 

                             

Członek Zarządu                       Członek Zarządu

Grzegorz Kałowski                   Jolanta Gołębiewska-Kmiecik

 

                                

Członek Zarządu                            Członek Zarządu

Zbigniew Borysiuk                                   Roman Pawłowski

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Romuald Kaszubowicz

                            

Wiceprzewodniczący             

Marek Łakomski                              

                             

Członek Komisji                        Członek Komisji

Krzysztof Filipiak                                Roman Surowiec

SPONSORZY
PARTNERZY